Giá condo trung bình vùng đại đô thị Toronto GTA gần $700,000.

Published on April 10, 2021

Team Quang Lam – Giá condo trung bình vùng đại đô thị Toronto GTA gần $700,000.
Sau khi giảm nhẹ vào năm, thị trường Condo GTA đã bùng nổ trở lại với doanh số bán cao nhất trong hai năm qua với tổng cộng 4,165 đơn vị giao dịch và mức giá trung bình gần $700,000.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.