Giá condo Toronto đã tăng 44% kể từ năm 2017.

Published on June 19, 2021

Team Quang Lam – Giá condo Toronto đã tăng 44% kể từ năm 2017.
Kể từ thị trường bất động sản của Khu vực đại đô thị Toronto gọi tắt là GTA cách đây 4 năm, giá trị condo đã vượt xa các loại bất động sản khác trong khu vực.
theo nghiên cứu mới được công bố giá trị condo trong vùng GTA đã tăng 44% khi so sánh với mức cao nhất của nhà ở năm 2017
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: livabl.com
** Video được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin