Giá cho thuê trung bình của condos tang 2% ở Mississauga trong tháng Năm

Published on July 12, 2021

Team Quang Lam – Giá cho thuê trung bình của condos tang 2% ở Mississauga trong tháng Năm
Theo dữ liệu mới nhất từ TorontoRentals.com, giá cho thuê trong GTA đã tăng trong tháng 5, bao gồm cả ở Mississauga, nơi đã có mức tăng trung bình 2% đối với giá thuê condos.
Giá thuê trung bình cho GTA đã tăng lên 1,999 đô la vào tháng 5, tăng 22 đô la so với giá trung bình của tháng 4 là 1.977 đô la.
Tại Mississauga, giá thuê trung bình hiện là $1,967.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: insauga.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.