Giá Cho Thuê Lại Tiếp Tục Tăng trong năm 2020 P1 – Quang Lam

Published on February 21, 2020

Giá Cho Thuê Lại Tiếp Tục Tăng trong năm 2020 P1
Trong năm 2019, giá cho thuê đã tăng lên mức chóng mặt, nhưng trong năm 2020, giá cho thuê lại tiếp tục tỏ dấu hiệu cho thấy mức độ tăng đang trong tình trạng khó kiểm soát. Theo mức trung bình trong toàn quốc, giá cho thuê trung bình đã tăng 4.3% so với năm ngoái, mà ba thành phố có mức tăng đáng kể nhất trong năm 2019 là Toronto (mức tăng 9%), Montreal (mức tăng 25%), và Vancouver (mức tăng 11%).