Exchange District Condos Mississauga‎ – Quang Lam TV

Published on March 28, 2019

Exchange District Condos Mississauga‎ – Quang Lam TV
Exchange District condos Mississauga
Nằm ngay trung tâm thành phố Mississauga, trên dường City Center Drive.
Dự án kết hợp khu thương mại và dân cư, có khoãng 2,000 căn hộ chung cư cao cấp.
Khi dự án khổng lồ Exchange District condos Mississauga
ngay phía nam Square one được hoàn thành, trung tâm thành phố Mississauga sẽ sớm trở thành một trung tâm buôn bán sang trọng.
Để biết thêm chi tiết về dự án
Vui lòng liên lạc chúng tôi
Quang Lam, Real Estate Broker
(416) 804 – 5111
Mimi
Sales Representative
(416) 669 – 7363