Du Học Sinh ở Canada Được Làm Hơn 20 Giờ Mỗi Tuần – Quang Lam

Published on April 24, 2020

Du Học Sinh ở Canada Được Làm Hơn 20 Giờ Mỗi Tuần – Quang Lam
Du Học Sinh ở Canada Được Làm Hơn 20 Giờ Mỗi Tuần Nếu Trong Ngành Thiết Yếu Trong Thời Gian COVID-19
Để giúp chống lại sự bùng phát dịch bệnh COVID-19, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hôm thứ Tư 22/4/2020 ra thong báo Du học sinh đang đi học ở Canada được phép làm hơn 20 giờ mỗi tuần nếu làm việc trong các ngành thiết yếu trong thời gian đại dịch COVID-19, như y tế, cung cấp thực phẩm hoặc các hàng hóa trọng yếu khác
Nguồn: Internet