Du Học Sinh Có Ý Định Về Việt Nam Thì Nên Cân Nhắc Trước Khi Về Nước – Quang Lam

Published on March 23, 2020

Du Học Sinh Có Ý Định Về Việt Nam Thì Nên Cân Nhắc Trước Khi Về Nước – Quang Lam
Hiện Vietnam đang có khoảng 190.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại nước ngoài. Trong đó, khu vực Châu Âu 40.000. Châu Mỹ khoảng 50.000, Châu Á 70.000. Châu Đại dương trên 32.000