Dự Đoán Thiếu Khẩu Trang N9 Bệnh Viện Toronto Chuyển Sang Dùng Mặt Nạ Lặn – Quang Lam

Published on May 4, 2020

Dự Đoán Thiếu Khẩu Trang N95, Bệnh Viện Toronto Chuyển Sang Dùng Mặt Nạ Lặn – Quang Lam
Do thiếu khẩu trang N95, một bệnh viện ở Toronto cho biết đang chuẩn bị sử dụng loại mặt nạ dùng dưới nước, và gắn thêm bộ lọc để lọc các hạt nguy hiểm.
Bệnh viện này cho biết một nhóm kỹ sư, doanh nhân và bác sĩ đang thử nghiệm mặt nạ có thể che được hai mắt, mũi và miệng. Họ cũng đang nghiên cứu chế tạo tại bệnh viện loại khẩu trang phẫu thuật cài phía sau.