Dự báo giá nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021.

Published on May 10, 2021

Team Quagn Lam – Dự báo giá nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021.
Cách đây khoảng 1 năm, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tình hình địa ốc Canada được dự báo sẽ bị ảnh hưởng và giá nhà toàn Canada được dự đoán sẽ giảm từ 9 đến 18%. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng, thị trường nhà ở của Canada đã đi ngược lại với dự báo ban đầu, giá nhà đã tăng hơn 30% cho đến nay ở các vùng ngoại ô, thành phố nhỏ hơn và khu vực nông thôn.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: torontostoreys.com.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.