Dự báo giá nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021 phần 2.

Published on May 12, 2021

Team Quang Lam – Dự báo giá nhà Canada có thể tăng 14% vào năm 2021 phần 2.
Vào năm 2021, Toronto có thể thấy giá trung bình trên tất cả các loại nhà đạt mức thấp nhất là 962.500 đô la hoặc mức cao là 1.087.600 đô la. Năm sau, giá trung bình có thể tăng nhẹ lên mức thấp nhất là 998.700 đô la hoặc mức cao là 1.151.400 đô la, trong khi năm 2023 có thể thấy giá trung bình đạt mức thấp nhất là 1.024.700 đô la hoặc mức cao là 1.205.400 đô la.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.