Dự báo giá bất động sản Canada sẽ tăng trong khi thu nhập giảm

Published on March 22, 2022

Dự báo giá bất động sản Canada sẽ tăng trong khi thu nhập giảm
1. Dự báo giá bất động sản Canada tăng trưởng chậm lại
2. Dự báo thu nhập hộ gia đình của Canada sẽ giảm
3. Khả năng chi trả sẽ giảm
👉 Khi quý khách có có bất kỳ thắc mắc liên quan đến bất động sản, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số
416-804-5111
416- 669-7363
để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán nhà và condos
❤️ Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong nhứng video kỳ tới.