Dự báo bất động sản năm 2021.

Published on February 18, 2021

Team Quang Lam – Dự báo bất động sản năm 2021.
Nhu cầu cho thị trường bất động sản vùng GTA là sẽ tăng cao với dự báo doanh số kỷ lục hơn 100,000 giao dịch và mức bán trung bình sẽ đat kỷ lục với giá hơn $1 triệu.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111 ☎️
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TRREB.