Doanh số bán nhà tháng 4 giảm

Published on May 22, 2021

Team Quang Lam – Doanh số bán nhà tháng 4 giảm
Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết doanh số bán nhà tháng 4 giảm 12.5% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 3 nam nay
Tốc độ bán nhà bắt đầu năm bắt đầu chậm lại vào tháng 4 khi số lượng nhà bán được trong tháng đó giảm 12.5% so với mức cao kỷ lục mọi thời đại được thiết lập vào tháng 3,
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: cp24.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.