Doanh số bán nhà mới xây cho thị trường nhà cho một gia đình trong vùng GTA lập kỷ lục 15 năm.

Published on March 4, 2021

Team Quang Lam – Doanh số bán nhà mới xây cho thị trường nhà cho một gia đình trong vùng GTA lập kỷ lục 15 năm.
Hơn 1,500 căn nhà dành cho một gia đình đã được bán ra thị trường Hiệp hội Phát triển Công nghiệp và Đất đai cho biết vào tháng Giêng, 1,506 căn nhà dành cho một gia đình, bao gồm nhà độc lập, semi, Townhouse đã được bán ở khu vực Toronto, đánh dấu con số cao nhất trong tháng một kể từ năm 2006, Doanh số bán nhà dành cho một gia đình đã tăng 51% so với tháng 1 năm ngoái và tăng 66% so với mức trung bình 10 năm.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, storeys.com, CBC, CTV, ThoiBao