Doanh số bán nhà của GTA tăng 97% trong tháng 3 với giá bán trung bình trên $1,100,000.

Published on April 25, 2021

Team Quang Lam – Doanh số bán nhà của GTA tăng 97% trong tháng 3 với giá bán trung bình trên $1,100,000.
Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto, tháng trước, co 15.652 đơn vị giao dich đã được ghi nhận trong toàn bộ GTA, tăng 97% so với 7.945 đơn vị được bán vào tháng 3 năm 2020. Trong đó có 7,577 đơn vị giao dich là nhà độc lập.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: www.google.com
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.