Doanh số bán nhà của GTA giảm 13% từ tháng 4 đến tháng 5 nhưng giá vẫn tăng.

Published on June 13, 2021

Quang Lam TV – Doanh số bán nhà của GTA giảm 13% từ tháng 4 đến tháng 5 nhưng giá vẫn tăng.
Số liệu mới từ Hội đồng Bất động sản Toronto cho thấy tốc độ bán nhà điên cuồng xuất hiện vào những tháng đầu năm đang tiếp tục chậm lại khi tong so giao dich có ít hơn 13% trong khu vực trong tháng 5 so với tháng 4.
Hội đồng quản trị Ontario đã tiết lộ hôm thứ Năm rằng 11.951 ngôi nhà đã được bán trong khu vực vào tháng Năm, giảm so với 13.663 vào tháng Tư nhưng tăng từ 4.594 trong cùng kỳ năm ngoái khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.
TRREB cho biết doanh số tháng 5 đạt trung bình 10,336 từ năm 2010 đến 2019 và tháng thường là tháng mạnh nhất mà khu vực thấy hàng năm, nhưng năm 2021 đã đi ngược lại xu hướng này.
Source: cp24.com.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.