Doanh số bán nhà cho một gia đình trong GTA đã tăng 20%.

Published on April 11, 2021

Team Quang Lam _ Doanh số bán nhà cho một gia đình trong GTA đã tăng 20%.
Thị trường bất động sản Toronto đã chứng kiến số lượng nhà trên thị trường cực kỳ thấp trong năm qua, làm tăng cạnh tranh và giá cả. Tuy nhiên, theo báo cáo, doanh số bán nhà cho một gia đình trong GTA đã tăng 20% so với mức trung bình 10 năm.
Giá trung bình cho những ngôi nhà dành cho một gia đình đã tăng 25.1% trong năm qua lên 1,373,473 đô la.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.