Doanh số bán nhà chậm nhưng giá tiếp tục tăng.

Published on June 25, 2021

Team Quang Lam – Doanh số bán nhà chậm nhưng giá tiếp tục tăng.
Số lượng nhà giao dịch trên khắp Canada có thể sẽ không tăng lên mức như đã thấy vào tháng 3, nhưng vẫn còn rất nhiều dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục nhà tăng trong tương lai.
Nhà kinh tế cao cấp của RBC đã cho biết rằng ngay cả khi ít người mua tham gia vào thị trường bất động sản hơn, nhưng cạnh tranh vẫn mạnh mẽ và giá sẽ tiếp tục tăng khi cán cân thị trường vẫn nghiêng nhiều về phía người bán.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: livabl.com, 680 news, CTV news, Trang Tin Tổng Hợp
** Video được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin