Doanh Số Bán Lẻ Giảm 10% Trong Tháng 3; Tháng 4 Có Thể Còn Giảm Hơn – Quang Lam

Published on May 29, 2020

Doanh Số Bán Lẻ Giảm 10% Trong Tháng 3; Tháng 4 Có Thể Còn Giảm Hơn – Quang Lam
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, chính phủ của ông cố gắng cung cấp cho tất cả người lao động tối thiểu 10 ngày nghỉ ốm được trả lương mỗi năm, trong bối cảnh Canada đang chuẩn bị cho đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 2 có thể xảy ra.
ông Justin Trudeau phát biểu trong một cuộc họp báo ở Ottawa ngày 25/5 “Sẽ không ai phải lựa chọn giữa việc nghỉ làm một ngày vì bị ốm và cố gắng đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Cũng không ai phải lựa chọn giữa việc ở nhà do có các triệu chứng mắc Covid-19 và việc đi làm để có thể trả tiền thuê nhà hoặc thuê cửa hàng”