Doanh số bán condo trong tháng 4 trong GTA vừa lập kỷ lục 20 năm.

Published on May 27, 2021

Team Quang Lam – Doanh số bán condo trong tháng 4 trong GTA vừa lập kỷ lục 20 năm.
Thị trường bất động sản trở nên nóng hơn ở Khu vực đại đô thị Toronto vào tháng Tư, với kỷ lục mới về doanh số bán condo được thiết lập trong khu vực sau khi hơn 3,600 đơn vị được bán.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: storeys.com,
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.