Doanh số bán condo của GTA tăng 91% trong tháng 3, giá trung bình là $675,000.

Published on April 25, 2021

Team Quang Lam – Doanh số bán condo của GTA tăng 91% trong tháng 3, giá trung bình là $675,000.
Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto, vào tháng 3, doanh số bán condo ở Toronto đã tăng 87.9% với 2,614 giao dịch, và khu vực 905 có 1,207 giao dịch, tăng 99.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Có tổng số 3.821 giao dich condo tại Khu vực GTA, tăng 91.3% so với tháng 3 năm 2020
Source: torontostoreys.com,
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.