Doanh Nghiệp Được Liên Bang Trợ Cấp 75% Lương Trong Mùa Đại Dịch COVId 19 – Quang Lam

Published on March 31, 2020

Doanh Nghiệp Được Liên Bang Trợ Cấp 75% Lương Trong Mùa Đại Dịch COVId 19 – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu giảm từ 30% trở lên do COVID-19 sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp lương 75% như đã hứa trong kế hoạch được loan báo hôm 27/3, bất kể có bao nhiêu nhân viên.