Định cư Canada sau đại dịch Covid 19.

Published on June 6, 2021

Quang Lam TV – Định cư Canada sau đại dịch Covid 19.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 06 tháng 06 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Định cư Canada sau đại dịch Covid 19.
2.Tin thị trường bất động sản: Tóm tắt thị trường bất động sản vùng GTA tháng năm, năm 2021.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source:Trang Tin Tổng Hợp, TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.