Điều kiện vay mortgage ở Canada sẽ khó hơn.

Published on May 26, 2021

Team Quang Lam – Điều kiện vay mortgage ở Canada sẽ khó hơn.
Từ ngày 1/6/2021, người Canada muốn mua nhà sẽ phải trải qua quá trình xét duyệt mortgage với điều kiện gắt gao hơn.
Chính phủ liên bang và cơ quan quản lý ngân hàng siết chặt quy định về phép thử khả năng chịu nợ (stress test) sau khi ngân hàng trung ương cảnh báo rằng các hộ gia đình đang gánh quá nhiều nợ.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363 Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Thoi Moi
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.