Danh sách nhà, condos đăng bán có thể giảm dần vào năm 2021.

Published on January 24, 2021

Team Quang Lam – Danh sách nhà, condos đăng bán có thể giảm dần vào năm 2021.
Team Quang Lam – Danh sách nhà, condos đăng bán có thể giảm dần vào năm 2021.
Các chuyên gia kinh tế tại Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết
Số nhà đăng bán trên toàn Canada sẽ giảm, vào ngày đầu năm 2021, có ít hơn 100,000 nhà đăng bán trên hệ thống MLS của Canada, mức thấp nhất từ trước đến nay trong vòng, trong khi đó nhu cầu mua ngày càng tăng cao.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
Quang Lam 416 804 5111
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%
Source: Canadian Real Estate Magazine