Đại lễ Phật Đản 2018 tại Thiền Viện Hương Hải (3) – Quang Lam TV

Published on June 8, 2018

Đại lễ Phật Đản 2018 tại Thiền Viện Hương Hải (3)

Thầy Thích Thông Trí
Thiền Lâm Hương Hải
121 Bridgewater RR #3
Tweed, Belleville
K0K 3J0 CANADA
TEL: (613) 478-5984

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos, cơ sở thương mại
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Đặc biệt bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng
Quang Lam, Real Estate Broker
416 669 7363
416 804 5111
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV