Covid 19 đang nguy hiểm với tuổi trẻ.

Published on March 24, 2021

Quang Lam TV – Covid 19 đang nguy hiểm với tuổi trẻ.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.COVID-19 đang nguy hiểm với thanh niên.
2. Một mùa xuân ôn hòa đã đến.
3. Tin thị trường bất động sản: Giá bất động sản ngoại ô của Toronto tăng chậm lại.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: Real Estate Wealth, CTV