COVID 19 bùng phát tại nơi tạm trú dành cho người vô gia cư ở Toronto.

Published on February 24, 2021

Quang Lam TV – COVID 19 bùng phát tại nơi tạm trú dành cho người vô gia cư ở Toronto.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1. COVID-19 bùng phát tại nơi tạm trú dành cho người vô gia cư ở Toronto.
2. Biên giới Canada – Mỹ tiếp tục đóng cửa tới ít nhất ngày 21 tháng 3 năm 2021.
3. Các biện pháp y tế nghiêm ngặt hơn có hiệu lực tại phi trường, biên giới Canada từ ngày 22 tháng 2 năm 2021.
4. Tin thị trường bất động sản: Tin tức bất động sản hàng đầu trong tuần: Từ ngày 13 đến 19 tháng 2 năm 2021.
Source: 680 news, CBC, CTV, The Canadian Press, Global News, torontostoreys.com
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.