Công nghệ bất động sản mới mùa Covid 19.

Published on June 9, 2021

Team Quang Lam -Công nghệ bất động sản mới mùa Covid 19.
Từ việc trang trí, trưng bày nhà, đến ký hợp đồng bằng hệ thống điện tử, lĩnh vực công nghệ của ngành bất động sản đã có những phát triển vượt bậc kể từ khi có COVID 19.
Sự lột xác công nghệ cao này đã thay đổi phương cách giao dịch bất động sản giữa người mua, người bán, người thuê, đại lý bất động sản. Và hầu hết những thay đổi này sẽ tồn tại lâu dài kể cả sau đại dịch, khi mọi người đều thích nghi và đón nhận sự thay đổi.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com.
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin