Condos Status Certificate là gì? (P1) – Quang Lam

Published on February 20, 2020

Condos Status Certificate là gì? (P1) – Quang Lam
Khi mua condo chuyên viên địa ốc hay nhắc đến một văn thư gọi là ‘status certificate,” trong việc thu thập và trình bày thông tin về căn condo đó. Vậy thì status certificate là gì và tầm quan trọng của nó là như thế nào đối với người mua?