Condos mua vài năm trước và nhận vào năm 2020 có lợi nhuận cao.

Published on April 13, 2021

Team Quang Lam – Condos mua vài năm trước và nhận vào năm 2020 có lợi nhuận cao.
Theo báo cáo cho biết với sự tăng trưởng nguồn cung condo cho thuê phần lớn đến từ những Condo mới, các nhà đầu tư Condo đã sẵn sàng sở hữu vào năm 2020 và giá trị tăng khoảng 40% đối với condo của họ. Hơn nữa, giá thời điểm mua cách đây vài năm tương đối thấp và lãi suất thấp kỷ lục đã khiến các nhà đầu tư có thêm khoảng tiền dư mỗi tháng.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111 ☎️
Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: storeys.com, CTV, Tin tức hàng ngày 24h
** Video này chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin