Có khoảng 40% nhà đầu tư condo ở Toronto muốn bán khi thuế mới được áp dụng.

Published on February 25, 2021

Team Quang Lam – Có khoảng 40% nhà đầu tư condo ở Toronto muốn bán khi thuế mới được áp dụng.
Theo báo cáo mới của Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto hơn 2/3 nhà đầu tư condo ở Toronto đang có kế hoạch bán tài sản của họ thay vì trả thuế nhà trống không có người thuê.
Thuế nhà trống đã được Hội đồng Thành phố thông qua vào tháng 12 trong một nỗ lực nhằm tăng nguồn cung nhà ở Toronto bằng cách khuyến khích các chủ nhà bán hoặc cho thuê nhà trống của họ. Theo báo cáo của Hội đồng Bất động sản Khu vực Toronto, 40% nhà đầu tư condo được thăm dò ý kiến vào tháng 12 cho biết họ đang có kế hoạch bán condo của họ.
Khi so sánh của các nhà đầu tư trong những năm trước, đây là mức tăng 6% so với năm 2019 và tăng 9% so với năm 2018.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: dailyhive.com.