CNMBTN 34. Đạo Luật Thuê Nhà (P1) – Quang Lam TV

Published on April 6, 2019

CNMBTN 34. Đạo Luật Thuê Nhà (P1) – Quang Lam TV
Chào mừng quý khách đến với Cẩm Nang Mua, Bán, Thuê Nhà.
Video ĐẠO LUẬT THUÊ NHÀ (Phần thứ nhất)

Tại tỉnh bang Ontario, Đạo Luật Thuê Nhà là luật lệ chính áp dụng cho những giao dịch giữa chủ nhà và người thuê. Cơ quan có trách nhiệm thi hành đạo luật này là Hiệp Hội Chủ Nhà và Người Thuê Nhà. Hiệp Hội này có nhiều chi nhánh ở mọi thành phố chính, và nhiều địa điểm có phòng xử dân sự chuyên giải quyết những tranh chấp giữa đôi bên. Hiệp Hội này làm việc như một hệ thống toà án riêng cho việc thuê mướn bất động sản. Đôi bên có thể đem việc tranh chấp ra Hiệp Hội, nhân viên pháp lý sẽ giúp tiến hành hòa giải. Nếu không thành công trong việc hòa giải, sự việc sẽ được đưa lên tòa án để phân tích lập trường của đôi bên dựa trên những sự kiện và đưa ra phán quyết.

Đạo Luật này áp dụng cho tất cả chủ nhà và người thuê, ngoại trừ những hợp đồng thuê tạm thời hoặc trường hợp chủ nhà và người thuê cùng dùng chung nhà bếp hoặc nhà tắm. Nhà cho thuê được định nghĩa là gian nhà, căn phòng, condo, nhà điều dưỡng, nhà dưỡng lão, và nhà di động đậu trong khu công cộng. Nhiều luật lệ trong Đạo Luật này không áp dụng cho các khu nội trú sinh viên và khu nhà chính phủ cung cấp. Tuy nhiên, một số luật liên quan đến bảo trì và lý do lấy lại nhà cũng có thể áp dụng cho những loại nhà trên.

1. Hợp Đồng Cho Thuê

Hợp đồng cho thuê có thể được làm qua văn kiện hoặc trao đổi bằng miệng. Cả hai bên phải đi đến thỏa thuận chung trước khi ký vào hợp đồng và mỗi bên phải có một bản copy riêng. Điều lệ trong hợp đồng phải chiếu theo Đạo Luật, nếu không, điều kiện đó sẽ không được Hiệp Hội Chủ Nhà và Người Thuê Nhà xét xử nếu có tranh chấp. Hai bên phải khai tên họ và địa chỉ thật để có thể gởi văn kiện và giấy báo cho nhau. Chủ nhà có trách nhiệm phải cung cấp cho người thuê những thông tin cần thiết liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của họ.

2. Tiền Nhà
Hợp đồng cho thuê phải ghi rõ thời gian và số tiền thuê cùng các điều khoản khác, ví dụ như các tiện ích (bãi đậu, điện, nước…) có được tính chung vào tiền nhà hay không, hoặc những máy móc, hệ thống mới mà chủ nhà sẽ lắp đặt. Trong đa số trường hợp, chủ nhà chỉ có thể tăng tiền nhà sau 12 tháng cho mướn.

Chủ nhà có quyền đòi người thuê trả tiền đặt cọc nhưng số tiền không được quá tiền nhà một tháng. Tiền đặt cọc không được dùng để trang trải chi phí sửa sang. Khi chủ nhà đưa giấy báo tăng tiền nhà, chủ nhà có thể yêu cầu người thuê trả tiền đặt cọc tương đương với tiền nhà sắp tăng. Hàng năm, chủ nhà phải trả tiền lời dựa trên số tiền đặt cọc theo hướng dẫn trong Đạo Luật.

Chủ nhà có quyền gợi ý cách thức thanh toán tiền nhà hàng tháng nhưng không thể bắt buộc người thuê trả theo cách mình muốn. Sau khi hai bên đã thỏa thuận cách thức thanh toán, thì những thỏa thuận này không thể thay đổi trừ khi cả hai bên đều đồng ý.

Chủ nhà phải đưa biên nhận tiền nhà nếu người thuê yêu cầu. Chủ nhà phải đưa biên nhận trong vòng 12 tháng kể từ khi người thuê dọn ra. Chủ nhà không thể thâu lệ phí để đưa ra biên nhận
Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số 416-804-5111 hoặc vào trang nhà www.quanglamtv.com để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và thuê Bất động sản
Cảm ơn quý khách đã theo dõi Video ĐẠO LUẬT THUÊ NHÀ (Phần thứ nhất)
Xin chào và hẹn gặp lại trong video kỳ sau.