CNMBTN 31. Quá Trình Nhận Offer P1 – Quang Lam TV

Published on March 27, 2019

CNMBTN 31. Quá Trình Nhận Offer P1 – Quang Lam TV
Chào mừng quý khách đến với Cẩm Nang Mua, Bán, Thuê Nhà.
Video Quá Trình Nhận Offer phần thứ nhất.
Khi quý khách chọn chuyên viên địa ốc là người đại diện giao dịch thì quý khách sẽ phải làm rất ít vì đã có họ lo mọi thủ tục giấy tờ cho quý khách. Khi chuyên viên địa ốc nhận “offer” – giã giá mua nhà, thông thường là qua một tờ đơn gọi là “Agreement of Purchase and Sale” mà chúng ta đã nhắc đến trong những tập khác. Chuyên viên địa ốc của quý khách sẽ điền tất cả chi tiết hoặc chuyên viên địa ốc của bên người mua sẽ điền. Sau khi nhận offer, chuyên viên địa ốc của quý khách sẽ giải thích tường tận từng điều mục trong tờ đơn. Trong giai đoạn này, quý khách sẽ chú ý lập tức đến giá mà người mua offer, tuy nhiên quý khách cũng nên chú ý đến những điều kiện họ đề ra với giá bán, và đi đến quyết định dung hòa cả hai yếu tố trên. Sau khi cân nhắc mọi thứ, quý khách có 3 lựa chọn: một là nhận giá offer, hai là không chấp nhận, và ba là offer lại một giá khác cao hơn. Sau khi quý khách ký vào tờ đơn, chuyên viên địa ốc sẽ chuyển đơn ấy sang cho người mua. Nếu quý khách chấp nhận bán thì quý khách có trách nhiệm phải bán cho người mua ấy và không thể đổi ý nữa. Nếu quý khách không chấp nhận giá họ offer, người mua có thể offer lại một tờ đơn khác với giá cao hơn, hoặc chọn mua một căn nhà khác hợp giá hơn. Nếu quý khách offer ngược lại người mua một mức giá khác, người mua sẽ lại có ba lựa chọn tương tự như trên là: chấp nhận, không chấp nhận, hoặc offer ngược lại. Quá trình này tiếp diễn cho đến khi cả hai bên không chấp nhận hoặc cả hai bên đều đồng ý.
• Tiền đặt cọc: để tỏ thành ý thật sự muốn mua, người mua thường đặt cọc một số tiền tượng trưng, nộp kèm với tờ đơn Agreement of Purchase and Sale. Số tiền này sẽ được trừ vào tiền downpayment mà người mua sẽ phải đóng cho người bán sau này. Số tiền này không có mức định chính xác, cho nên bao nhiêu cũng được, nhưng ít khi số tiền đặt cọc lên cao hơn 10% giá bán.
• Điều khoản áp dụng: Mục này bao gồm những điều kiện riêng mà người bán hoặc người mua cần làm theo. Nếu một trong hai bên không tuân thủ hết các điều kiện, thì cuộc giao dịch sẽ không thành, và đơn sẽ bị hủy bỏ. Trong mục này, thông thường là những điều kiện về việc mượn được mortgage hay không, hoặc những yếu tố về cấu trúc cần sửa sang trong căn nhà, v.v. Trong một vài trường hợp mà người mua ký dưới dạng “unconditional” nghĩa là họ đồng ý mua cho dù bất cứ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì người mua sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc hoàn tất hợp đồng giao dịch.
• Những động sản hoặc đồ đạc cố định sẽ được bán theo giá nhà: Đây là danh sách những vật mà người bán sẽ để lại cho người mua. Ví dụ như máy giặt máy sấy, tủ lạnh, máy microwave, đèn chandelier, thảm, các thiết bị sân vườn, cùng các món ngoại thất hoặc nội thất. Những đồ đạc cố định thường được xem như phải bán với giá nhà, tuy nhiên, nếu chủ nhà có một món đồ cố định nào đó thuộc dòng họ lâu đời và cần phải mang theo, người bán có thể ghi vào trong điều mục này.
• Không thể hủy bỏ: Điều mục này kèm theo thời hạn mà người bán phải trả lời offer cho người mua. Nếu người bán không trả lời trong thời hạn đó, nghĩ là tờ đơn sẽ không còn giá trị và sẽ hủy ngay lập tức. Thời gian này thông thường có thể là vài giờ hoặc vài ngày, tùy theo offer của người muốn mua.
• Thời hạn hoàn tất: Điều mục này ghi rõ ngày giao nhà sau khi giấy tờ của hai bên đã hoàn tất xong. Thông thường ngày closing nằm trong 30 hoặc 60 ngày sau khi cả hai bên đã ký và chấp nhận Agreement of Purchase and Sale. Tuy nhiên, nếu quý khách có những khó khăn khác, chuyên viên địa ốc có thể đàm phán để xin thêm thời gian cho quý khách.
• Thời hạn để xem xét giấy sở hữu chủ quyền: Mục này ghi rõ thời hạn mà người mua cần có để luật sư đại diện có thể xem xét và kiểm tra kỹ giấy tờ quan trọng này. Nếu quý khách có mua title insurance, thì mục này có thể không bắt buộc hoặc thời gian có thể rút ngắn hơn.