Chương Trình Hỗ Trợ Lương Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ Đăng Ký Từ Thứ hai 27-04-2020 – Quang Lam

Published on April 22, 2020

Chương Trình Hỗ Trợ Lương Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ Đăng Ký Từ Thứ hai 27-04-2020 – Quang Lam
Thủ tướng Canada đã có buổi họp báo thường nhật vào sáng sớm hôm nay, thứ 3 ngày 21 tháng 4, trong đó Thủ tướng công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá $350 triệu dành cho các nhóm cộng đồng và các tổ chức phi lợi nhuận trợ giúp người lớn tuổi, người vô gia cư và những người dễ bị tác động bởi đại dịch.