Chùa Vĩnh Nghiêm Saigon đón Xuân.

Published on February 9, 2021

Quang Lam TV – Chùa Vĩnh Nghiêm Saigon đón Xuân.
Đến chùa đầu năm nhằm chuyển hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, đồng thời góp lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hoa binh, chúng sinh an lạc.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.