Chính Quyền Tỉnh Bang Dọa Phạt Bắt Người Vi Phạm Lệnh Tự Cách Ly – Quang Lam

Published on March 24, 2020

Chính Quyền Tỉnh Bang Dọa Phạt Bắt Người Vi Phạm Lệnh Tự Cách Ly – Quang Lam
Hôm thứ Sáu 20/3/2020, cảnh sát tỉnh bang Ontario cảnh báo rằng người dân sẽ bị phạt vì hành vi vi phạm các lệnh đóng cửa một số cơ sở kinh doanh và hạn chế tụ tập đông người.