Chính quyền Ontario bảo vệ người mua condos.

Published on January 16, 2021

Team Quang Lam – Chính quyền Ontario bảo vệ người mua condos.
Bắt đầu từ năm nay, các chủ đầu tư ở Ontario phải cung cấp cho người mua condos mới hoặc dự án condos xây dựng trước một bản sao của Hướng dẫn dành cho người mua condos cư của Ontario, do Cơ quan quản lý nhà chung cư Ontario soạn thảo và nếu không làm như vậy có thể vô hiệu thỏa thuận mua bán.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%