Chính phủ Ontario công bố gói hỗ trợ $17 tỷ trước ảnh hưởng của Covid-19 – Quang Lam

Published on March 27, 2020

Chính phủ Ontario công bố gói hỗ trợ $17 tỷ trước ảnh hưởng của Covid-19 – Quang Lam
Ngày 25/3/2020, Thủ hiến Ford và chính phủ tỉnh bang Ontario tuyên bố sẽ phát triển và triển khai gói hỗ trợ $17 tỷ với mục đích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các bộ phận chăm sóc sức khỏe thiết yếu trước tình hình dịch COVID-19.
Gói hỗ trợ $17 tỷ sẽ được chia làm hai phần: $7 tỷ cho các hỗ trợ trực tiếp và $10 tỷ cho các vấn đề liên quan đến thuế của doanh nghiệp và trì hoãn thuế.