Chính phủ liên bang Yêu Cầu Ngân Hàng Công Ty Thẻ Tín Dụng Giảm Lãi Suất – Quang Lam

Published on March 28, 2020

Chính phủ liên bang Yêu Cầu Ngân Hàng Công Ty Thẻ Tín Dụng Giảm Lãi Suất – Quang Lam
Thủ tướng Canada cho biết Chúng tôi nhận thấy rằng lãi suất thẻ tín dụng là một thách thức đáng kể đối với nhiều người dân Canada hiện nay. Chính vì vậy chúng tôi khuyến khích các ngân hàng và các công ty thẻ tín dụng có biện pháp giảm bớt gánh nặng cho người dân Canada. Đồng thời, về phần mình chúng tôi đang cân nhắc cấp tín dụng nhiều hơn và ít tốn kém hơn cho người dân Canada để có thể vượt qua khó khăn trong vài tháng tới