Chính Phủ Canada Đưa Ra Nhiều Biện Pháp Để Ổn Định Kinh Tế – Quang Lam

Published on March 18, 2020

Chính Phủ Canada Đưa Ra Nhiều Biện Pháp Để Ổn Định Kinh Tế – Quang Lam
Thủ Tướng Canada Trudeau tuyên bố sáng nay sẽ chi $82 tỷ để giúp đỡ công dân Canada vượt qua tình trạng khó khăn về kinh tế trong lúc toàn cầu bị ảnh hưởng đại dịch. Trong đó 27 tỷ đô la cho người lao động và doanh nghiệp và $55 tỷ sẽ được dùng để giúp giảm gánh nặng tiền thuế cho các người dân Canada bị ảnh hưởng đại dịch.