ChánhTínTịnhĐộ Thượng Tọa Sakya Minh Quang – Quang Lam TV

Published on October 27, 2017

Thượng Tọa Sakya Minh Quang
Viện Chủ Tu Viện Thiện Trường, USA
Thuyết Pháp Đề Tài
ChánhTínTịnhĐộ
Chủ nhật 22-10-2017
Tại Toronto Canada
Ngoài ra, Quang Lâm còn tư vấn cho quí vị các vấn đề về Bất Động Sản, mua bán và cho thuê nhà, condos, commercial tại Toronto và vùng phụ cận.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại (416) 804 5111 hay mời quý vị tham khảo thêm thông tin tại website:
quanglam.ca
quanglamtv.com
torontocondospro.com
Quang Lam
Real Estate Broker
(416) 804 5111
Video Clip by Quang Lam TV