Cảnh sát tỉnh bang Ontario thực thi lệnh lưu trú tại nhà.

Published on January 16, 2021

Quang Lam TV – Cảnh sát tỉnh bang Ontario thực thi lệnh lưu trú tại nhà.
Bản tin hôm nay ngày 16-1-2021
gồm những tin chính sau đây:
1. OPP thực thi lệnh lưu trú tại nhà.
2. Vaughan đóng cửa các sân trượt băng ngoài trời, Toboggan, công viên dành cho chó do các hạn chế COVID-19.
3. Trong 5 tháng qua tại Toronto có hơn 53,000 giấy phạt do Cameras tốc độ.
4. Tin thị trường bất động sản:
Chính quyền Ontario bảo vệ người mua condos
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%