Cảnh Sát Ontario Sẽ Không Phạt Xe Có Nhiều Người – Quang Lam

Published on April 4, 2020

Cảnh Sát Ontario Sẽ Không Phạt Xe Có Nhiều Người – Quang Lam
Nhiều sở cảnh sát ở Ontario đã lên tiếng xác nhận rằng họ sẽ không ghi giấy phạt cho những xe có nhiều hơn một người.
Cảnh sát Toronto đã đưa ra tuyên bố để phủ nhận một số thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về việc bị phạt vì trong xe có hơn 5 người.
Nguồn Báo Thoi Moi