Cảnh Sát Liên Bang Canada Sẽ Ra Quân Giám Sát Việc Thực Hiện Lệnh Cách Ly – Quang Lam

Published on April 11, 2020

Cảnh Sát Liên Bang Canada Sẽ Ra Quân Giám Sát Việc Thực Hiện Lệnh Cách Ly – Quang Lam
Cảnh sát liên bang Canada, RCMP, đã đưa ra thông cáo trên toàn Canada vào ngày thứ 6 ngày 10 tháng 4, rằng họ sẽ bắt đầu ra quân để giám sát việc thực hiện lệnh cách ly, theo đó họ sẽ đến nhà những người đã có lệnh cách ly để kiểm tra, những người vi phạm có thể sẽ bị phạt đến $1 triệu và 3 năm tù giam.
Cảnh sát liên bang bang cho biết, Cơ quan y tế công cộng liên bang đã đưa ra yêu cầu nhờ cảnh sát giúp đỡ để hợp tác và thực thi Lệnh Kiểm dịch đã được chính phủ công bố vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, theo đó ra lệnh cho những người trở về Canada phải tự cách ly 14 ngày.