Canada’s Wonderland mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 7

Published on June 16, 2021

Quang Lam TV – Canada’s Wonderland mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 7.
Quang Lam rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hằng ngày của Canada, và tin thị trường bất động sản
Bản tin hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây:
1.Canada’s Wonderland mở cửa trở lại vào ngày 7 tháng 7.
2.Ontario mở lại biên giới các tỉnh bang vào ngày 16 tháng 6.
3.Tin thị trường bất động sản: Chuẩn Bị Nhà Để Bán – Phần 2
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, Trang Tin Tổng Hợp, TRREB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.