Canada Yêu Cầu Toàn Bộ Hành Khách Đi Máy Bay Phải Sử Dụng Khẩu Trang – Quang Lam

Published on April 19, 2020

Canada Yêu Cầu Toàn Bộ Hành Khách Đi Máy Bay Phải Sử Dụng Khẩu Trang – Quang Lam
Theo quy định được công bố ngày 17/4, toàn bộ hành khách trên các chuyến bay tới và từ Canada sẽ phải sử dụng khẩu trang hoặc che mặt. Quy định này sẽ có hiệu lực từ thứ Hai (20/4) tới.