Canada Xem Xét Kế Hoạch 87 Tỷ Để Ứng Phó Với Đại Dịch COVID 19 – Quang Lam

Published on June 6, 2020

Canada Xem Xét Kế Hoạch 87 Tỷ Để Ứng Phó Với Đại Dịch COVID 19 – Quang Lam
Chính phủ liên bang Canada vừa trình Quốc hội nước này “Dự toán bổ sung trị giá 87 tỷ CAD, trong đó các khoản chi chủ yếu liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.