Canada Winter 31 03 2019 – Quang Lam TV

Published on March 31, 2019

Canada Winter 31 03 2019 – Quang Lam TV
Đông lạnh lắm! Đừng rời xa nhau, đừng chia tay nhau! Dù ở đâu, chỉ cần nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có nhau, thế là đủ rồi!

Khi có nhu cầu mua bán Nhà, Condos.
Vui lòng liên lạc Quang Lam
Quang Lam, Real Estate Broker (416) 669 – 7363
Mimi Sale Representative (416) 804 – 5111
Đặc biệt trong năm 2019 bán nhà cho quý khách hàng chỉ có 1% tiền huê hồng.