Canada Tuyên Bố Chưa Mở Cửa Nền Kinh Tế Tới Khi Có Đủ Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân – Quang Lam

Published on April 27, 2020

Canada Tuyên Bố Chưa Mở Cửa Nền Kinh Tế Tới Khi Có Đủ Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân – Quang Lam
Thủ tướng Justin Trudeau cho biết cần có kế hoạch bảo vệ người lao động trước khi mở cửa lại từng phần của nền kinh tế. Ông Trudeau nhấn mạnh Canada sẽ không dựa trên khái niệm miễn dịch Covid-19 để mở cửa lại nền kinh tế vì tới nay chưa có cơ sở khoa học cho thấy người từng mắc bệnh sẽ không tái nhiễm.